CESGA

Nos últimos anos o interese da industria e da comunidade investigadora polas tecnoloxías asociadas ao Aprendizaxe Máquina ou Machine Learning incrementouse notablemente. Coa irrupción das tecnoloxías Big Data, a mellora nos algoritmos de aprendizaxe, e a aparición do Deep Learning, esta tecnoloxía converteuse nun referente en case calquera campo do coñecemento.

A pesar e todos os beneficios para a sociedade e a industria, o seu potencial máximo está aínda por explotar, polo que temos por diante un futuro cheo de novos retos e oportunidades.

Logo do éxito colleitado na edición de 2016, con 25 relatorios e máis de 100 participantes entre investigadores e empresas, o CiTIUS asume a organización dunha nova edición do Machine Learning Workshop Galicia, que en 2017 terá lugar o 19 de outubro.

Rexistro

O rexistro de asistencia está aberto. Para asistir é preciso cubrir o seguinte formulario.

web Rexistro de Asistencia

Datas importantes

date_range 01/08/2017

Apertura da recepción de traballos

send
date_range 18/09/2017

Apertura do rexistro de asistencia

playlist_add_check
date_range 25/09/2017

Peche de recepción de traballos

access_alarm
date_range 02/10/2017

Selección de traballos

visibility
date_range 06/10/2017

Publicación da axenda

sort
date_range 19/10/2017

Celebración do Workshop

my_location

Envío de traballos

O comité científico do WGML2017 convida ós autores compartir a súa experiencia en Machine Learning durante o evento, tanto se proceden do ámbito académico como do empresarial. Os interesados deberán enviar un abstract a través da plataforma EasyChair, seguindo o formato requirido pola organización.

Nesta edición priorizaranse os traballos que mostren a aplicabilidade dos algoritmos Machine Learning a casos de uso reais co fin de mostrar á industria o potencial destas tecnoloxías. Tamén se valorarán os traballos que, aínda sen contar con algún caso de uso de transferencia real por atoparse nunha fase inicial de desenvolvemento, conten cun potencial importante de aplicabilidade no tecido socioeconómico ou industrial.

description Formato dos abstracts send Plataforma EasyChair

Comité científico

Ricardo Cao
CITIC (UDC), ITMATI

Milagros Fernández Gavilanes
AtlantTIC (UVIGO)

David Mera Pérez
CiTIUS (USC)

Andrés Gómez Tato
CESGA

Félix Díaz Hermida
CiTIUS (USC)

Localización